O nasPoczątki naszej działalności sięgają roku 1994, kedy to po osobistych doświadczeniach założycieli w dziedzinie budowy i realizacji jednych z pierwszych w kraju linii technologicznych komputerowego przygotowania do druku gazet codziennych, powstała firma GM Consulting swiadcząca usługi doradcze w tej dziedzinie. Firma realizowała usługi wdrażania procesu technologicznego w wydawnictwie oraz składu m.in. dla wydawanego w Bydgoszczy dziennika Ilustrowany Kurier Polski.

W 1997 roku powstała MSG-Media s.c. która zajmowała się kompletnym składem oraz przygotowaniem do druku czasopism, dzieł, katalogów itp. dla wielu wydwawców prywatnych oraz instytucjonalnych. Rok później zadebiutowaliśmy podczas Krajowego Sympozjum Telekomunikacji w Bydgoszczy, jako wydawca magazynu INFOTEL.

W tym samym roku nawiązaliśmy współpracę z Międzynarodowymi Targami Łódzkimi w zakresie organizacji targów INTERTELECOM podczas których byliśmy corocznym organizatorem konferencji tematycznych.

W ramach wydawnictwa od 1998 do 2010 roku organizowaliśmy raz lub dwa razy do roku Kongresy INFOTELA na których spotykało się krajowe środowisko telekomunikacyjne z ustawodawcami i regulatorami rynku.

W 2006 roku zostaliśmy wybrani do przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej dla pierwszej w Polsce, budowanej ze środków unijnych, Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej (KPSI). Dwa lata później zrealizowaliśmy dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydanie i dystrybucję informatora na targi CeBit 2008 pt.: „Polish Telekom Market".

W tym samym roku na zlecenie Powiatu Toruńskiego opracowaliśmy „Koncepcję informatyzacji powiatu toruńskiego". Dokument ten był podstawą do stworzenia projektów dofinansowanych z UE.

W latach 2010-2012 opracowywaliśmy internetowe systemy wideokonferencyjne oparte o przeglądarki WEB i kiedy Międzynarodowe Targi Łódzkie ogłosiły w 2010 r. przetrag na „Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie platformy informatycznej o roboczej nazwie Wirtualne Targi", przystąpiliśmy wspólnie z Telekomunikacją Polską SA do konkursu a następnie zrealizowaliśmy projekt jako główny podwykonawca.

Od 2009 roku jesteśmy operatorem innowacyjnej usługi głosowej Voice Link polegającej na możliwości bezpośredniego połączenia telefonicznego VoIP ze strony internetowej na telefon właściciela strony, który udostępni taką możliwość internautom.

MSG-MEDIA Sp. z o.o. przęjęła w większości działalność MSG-Media s.c. (INFOTEL, Biblioteka Infotela, Kongresy Infotela). Przez długie lata obserwacji rynku telekomunikacyjnego i informatycznego (od 1997 roku) związanego z działalnością spółki cywilnej i zebraniem doświadczenia z tych branż w 2011 roku MSG-MEDIA Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w zakresie projektowania i wdrażania zaawansowanych systemów teleinformatycznych. 

Specjalizujemy się w projektowaniu i wykonawstwie systemów wizualizacji i komunikacji w czasie rzeczywistym z uwzględnieniem systemów wspomagania rzeczywistych wydarzeń (targi, konferencje, recepcje, konsultacje itp.).

Realizujemy nietypowe projekty IT w konsorcjach multidyscyplinarnych. Zajmujemy się tworzeniem i zarządzaniem grupami zadaniowymi do konkretnych projektów począwszy od analizy wymagań, poprzez projekt i realizację do utrzymania i serwisu.