ProjektyRealizujemy nietypowe projekty IT w konsorcjach multidyscyplinarnych. Zajmujemy się tworzeniem i zarządzaniem grupami zadaniowymi do konkretnych projektów począwszy od analizy wymagań, poprzez projekt i realizację do utrzymania i serwisu.

Do zakresu na szych usług należy również opracowywanie rozbudowanych systemów infrastrukturalno-programowych. Wykonujemy studia analityczno-projektowe i projekty techniczne systemów informatycznych i teleinformatycznych dedykowanych pod klienta oraz projekty rozbudowy już istniejących.

Wdrażamy systemy zaprojektowane i wykonane przez nas pod potrzeby klienta i integrujemy je z już posiadanymi systemami klienta.

Dostarczamy również infrastrukturę zoptymalizowaną pod budowane systemy (serwery, macierze, routery, UTM, acces pointy, komputery itp.)

Współpracujemy z rzetelnymi i doświadczonymi partnerami.

Nasze projekty charakteryzują się pełnym zakresem prac od studium analityczno-projektowego poprzez projekt techniczny, wykonanie aplikacji, integrację, dobór infrastruktury, konfigurację, testy, szkolenia i dokumentację.

Jesteśmy w stanie zrealizować każdy projekt włącznie z aplikacjami mobilnymi i budową infrastruktury.