OutsourcingKorzystając z naszych usług doradczych oraz wsparcia unikasz wielu kłopotów w stosowaniu technologii teleinformatycznych i możesz skupić się na realizacji swoich celów biznesowych. Korzystaj w pełni z narzędzi informatycznych firmy zapominając o ich utrzymaniu. Oferujemy wiele rozwiązań wspomagających szybsze i tańsze zarządzanie Twoją firmą.

Nasze propozycje to m.in.:

ArchiwizacjaArchiwizacja danych

Umożliwia zabezpieczenie naistotniejszych zasobów w firmie takich jak np.: bazy danych z aplikacji księgowych, danych z programu Płatnik, bazy z sytemów CRM itp. Cechami szczególnymi naszego rozwiązania są m.in.: całkowite odcięcie urządzeń z archiwami od Internetu, brak interfejsów webowych, dane znajdują się na terenie Polski, profesjonalne zabezpieczenie serwerów z archiwami, możliwość transferów danych tylko w jednym kierunku, konfiguracja harmonogramów archiwizacji.

AplikacjeAplikacje

Mimo ogromnej różnorodności i dostępności oprogramowania wciąż pojawiają się takie zadania, których specyfika jest tak wyjątkowa w danej organizacji, że trudno znaleźć aplikację zdolną do ich wykonania. Dostępne oprogramowanie jest albo zbyt mało funkcjonalne albo zbyt rozbudowane (przez to zbyt drogie). Nierzadko również nic gotowego w żaden sposób nie daje się wykorzystać a naginanie sprawdzonych procesów biznesowych w firmie pod aplikację jest nieporządane.

Aby zaradzić powyższym problemom oferujemy realizację niewielkich programów pracujących w środowisku sieciowym. Główne zadania takich aplikacji to: agregacja danych, obliczenia, dystrybucja informacji, raportowanie.

Wyeliminowanie dokumentów papierowych z obiegu dokumentów w firmie znacząco poprawia wydajność i ogranicza koszty. Najistotniejszą zaletą aplikacji sieciowych jest to, że wprowadzaniem danych zajmują się osoby bezpośrednio za nie odpowiedzialne. Ogranicza to liczbę występujących pomyłek.

DomenaOrganizacja firmowej domeny sieciowej

Rozwiązanie to umożliwia budowę sieci firmowej w ramach centralnie i spójnie zarządzanej organizacji zasad i usług. Tylko takie podejście umożliwia względnie akceptowalny poziom bezpieczeństwa oraz wdrożenie rozwiązań usprawniających pracę firmy oraz eliminuje brak kontroli nad dostępem do zasobów. W czasach, kiedy zasoby firmy stanowią jej niebagatelną wartość, tylko odpowiednia organizacja dostępu do nich przez upowżnione osoby oraz pełna kontrola nad ich wykorzystaniem umożliwia uniknięcie niepowetownych start.

iqOfficeInteligentne biuro – iqOffice

Rozwiązanie umożliwiające m.in. realizację funkcji pracy zdalnej – telepracy. Korzyści z tej funkcjonalności są bardzo wyraźne zarówno dla pracowników zwykle przebywających poza siedzibą firmy (np. handlowcy, serwisanci) jak i pracowników stacjonarnych w przypadku nieobecności (urlop, choroba, szkolenie itp.) która uniemożliwia im normalne przeprowadzenie istotnej z punktu działania firmy operacji w systemach (np. księgowych).

Odpowiednio przygotowane środowisko pracy zdalnej umozliwia ponadto nawiązanie współpracy z osobami, z którymi w normalnych warunkach (np. z powodu ograniczeń geograficznych) nie moglibyśmy współpracować.

IntranetyIntranety

Środowisko intranetowe przeznaczone jest do dystrybuowania informacji wewnątrz firmy. Odpowiednio prowadzony portal może znacząco podnieść integrację wśród pracowników i bardzo często służy zmniejszeniu dystansu między kierownictwem z załogą. Patforma intranetowa służy ponadto uruchamianiu aplikacji firmowych, dystrybuowaniu materiałów ze szkoleń i konferencji , gromadzeniu w jednym miejscu wszelkich dokumentów i formularzy dla pracowników.

PocztaPoczta w oparciu o usługi katalogowe

Najpowszechniej spotykana w firmach usługa obsługi skrzynek pocztowych opiera się o protokół POP3 nierzadko z prostym hasłem przekazywanym otwartym tekstem. Przechwycenie dostępu do takiej skrzynki jest stosunkowo proste i nie trudno wyobrazić sobie konsekwencje sytuacji gdy konkurencja uzyskuje dostęp np. do naszych wycen lub ofert.

W naszej usłudze cała poczta, zarówno wiadomości odebrane jak i wysłane czy szkice, przechowywana jest zdalnie na serwerze przez co dostęp do niej jest pełniejszy a wielokanałowy sposób obsługi skrzynki pozwala na korzystanie z niej zarówno z komputerów jak i urządzeń mobilnych (telefony, tablety). Swobodne grupowanie wiadomości mailowych w katalogach pozwala szybko wyłowić poszukiwaną informację co znacząco zwiększa efektywność w pracy z pocztą elektroniczną. Bezpieczny dostęp szyfrowanymi kanałami do swojej skrzynki pocztowej możliwy jest zarówno z poziomu aplikacji jak i strony WWW (klient sam decyduje jakie kanały dostępu do usługi są aktywne).

VPNVPN

Wykorzystanie wirtualnych kanałów transmisji w oparciu o sieć Internet jest bardzo dobrą alternatywą dla drogich łączy dedykowanych. Realizujemy zdalny dostęp do sieci lokanych przez VPN. W ramach tej usługi wykonujemy analizę wykonalności, projekt, konfigurację i zestawienie połączeń.