InfrastrukturaWynajem zasobów infrastrukturalnych pozwala na znaczne ograniczenie zagrożeń i kosztów związanych posiadaniem własnej infrastruktury informatycznej.  W przeważającej większości infrastruktura teleinformatyczna nie jest związana  z głównym biznesem firmy a jedynie narzędziem do sprawnego jej działania. Powierzając ich sprawne funkcjonowanie specjalistycznej firmie można znacząco zwiększyć efektywność.

W tym zakresie proponujemy usługi:

KolokacjaKolokacji

  • przeniesienie fizycznych serwerów do naszej serwerowni;
  • dzierzawy powierzchni serwerowni;
  • dzierżawy fizycznych maszyn.

VPSSerwerów wirtualnych - VPS

  • udostępnienie systemu operacyjnego z określonymi parametrami;
  • udostępnienie maszyny wirtualnej;
  • udostępnienie aplikacji w konkretnym środowisku.

HostingHostingu

  • hosting w oparciu o platformy Linux;
  • hosting w poraciu oplatformę Windows z bazami MSSQL.