W ramach usługi podstawowej Klient abonując jednego VideoLink-a otrzymuje możliwość obsługi dowolnej ilości internautów przez jednego konsultanta skojarzonego z określoną ikoną (linkiem) na jego stronie www. W wypadku zajętości konsultanta kolejny internauta zostaje ustawiony w kolejce do połączenia.

Operator dostarcza kody do zaimplementowania w ramach witryny internetowej Klienta – jeden do logowania konsultanta, drugi publiczny dla internautów. Rolą Klienta jest jedynie umieszczenie na swojej stronie otrzymanych kodów wywołujących program wykonawczy – komunikator. Program realizujący usługę VideoLink znajduje się na serwerze operatora i jest wywoływany przez link na stronie www Klienta.

W ramach rozszerzenia usługi ilość konsultantów można zwiększyć. Każdy z internautów oraz konsultantów Klienta może wówczas pracować w jednym z trzech trybów:

 • konsultacji;
 • wieloobsługowym;
 • transmisji.

Tryb konsultacji – konsultant obsługuje tylko swoich internautów tzn. odbiera połączenia internautów z linków do niego przyporządkowanych. W ten sposób można np. organizować połączenia do działów firmy lub urzędu.

Tryb wieloobsługowy – internauta używający linku wieloobsługowego zamiast czekać w kolejce do konkretnego konsultanta zostaje przydzielony do dowolnego wolnego konsultanta korzystającego z trybu wieloobsługowego w obrębie danej firmy lub urzędu. Konsultant używający tego trybu może obsłużyć każdego internautę który chce się połączyć z konsultantem danej firmy lub urzędu. W ten sposób można np. organizować połączenia w ramach działu z dowolnym jego przedstawicielem.

Tryb transmisji – w tym typie konferencji czat jest wyłączony i nie ma poczekalni. Konsultant nadaje obraz do wszystkich internautów podłączonych do pokoju. Konsultant nie akceptuje internautów i nie odbiera ani dźwięku ani obrazu od żadnego z nich. Maksymalna liczba internautów w jednym pokoju to 100.

Konfiguracja trybu połączeń internautów z konsultantami może być ustawiona zarówno na indywidualną akceptację przychodzących zgłoszeń jak i na automatyczne łączenie jednym kliknięciem.

Dostępne parametry wideo w komunikatorze klienta oraz obsługiwane parametry przez kamerę internauty (szerokość w pikselach x wysokość w pikselach x klatki/s):

 • 160x120x8,
 • 160x120x15,
 • 160x120x25,
 • 320x240x8,
 • 320x240x15,
 • 320x240x25,
 • 640x480x8,
 • 640x480x15,
 • 640x480x25.