Realizacja połączenia od strony internauty (interesanta).

1. Konsultant nie oczekuje na połączenia. 1. Konsultant nie oczekuje na połączenia.
Jeśli po kliknięciu na link wideoczatu na stronie internetowej wyświetli się okienko z komunikatem w Statusie "Obecnie żaden konsultant nie jest połączony", nie ma możliwości nawiązania wideoczatu niezależnie od zezwoleń w okienku "Ustawienia programu Adobe Flash Player".
Uwaga! W wypadku nie pojawienia się okienka "Ustawienia programu Adobe Flash Player" lub podglądu z własnej kamery, należy sprawdzić w ustawieniach przeglądarki czy zezwala ona na uruchamianie wtyczki Flash Player.

2. Konsultant oczekuje na połączenie.
Jeśli po kliknięciu na link wideoczatu na stronie internetowej wyświetli się okienko z komunikatem w Statusie "Istnieje możliwość połączenia", należy zezwolić w okienku "Ustawienia programu Adobe Flash Player" na obsługę kamery i mikrofonu. Następnie można przyciskiem "Połącz" zgłosić chęć wideorozmowy.

3. Zgłoszenie chęci rozmowy.
Zgłoszenie chęci nawiązania połączenia ustawia nas w kolejce do konsultanta.

4. Konsultant odbiera zgłoszenie.
Po akceptacji naszego zgłoszenia rozmowy konsultant nawiązuje połączenie. Uaktywnia się przycisk "Zakończ" którym możemy w dowolnym momencie zakończyć rozmowę.

5. Zakończenie wideoczatu.
Po zakończeniu połączenia przez którąkolwiek ze stron, pojawia się komunikat i uaktywnia przycisk "Połącz" dla ew. ponownego połączenia. W wypadku wciśnięcia przycisku "Wyloguj" pojawi się w oknie konsultanta grafika lub tekst zdefiniowany przez konsultanta.

Realizacja połączenia od strony konsultanta

1. Logowanie konsultanata.
Po uruchomieniu dedykowanego linku, konsultant loguje się do obsługi przychodzących zgłoszeń.

2. Oczekiwanie na interesanta.
Po zalogowaniu, konsultant oczekuje na rozmówców. Może w tym czasie zminimalizować okno przeglądarki i wykonywać inne czynności na komputerze.

3. Zgłoszenie interesanta.
Przychodzące zgłoszenie rozmowy spowoduje wygenerowanie sygnału dźwiękowego oraz zmianę Statusu. Konsultant  przyjmuje połączenie przez wciśnięcie przycisku "Akceptuj".

4. Rozmowa z interesantem.
Dalsza obsługa przebiega podobnie jak od strony internauty.

Połączenia bez kamery i/lub mikrofonu oraz głośników.

1. Po akceptacji zgłoszenia rozmowy przez konsultanta, może być ona prowadzona wyłącznie czatem tekstowym.
Możliwa jest również komunikacja głosowa ze strony konsultanta (jeśli interesant posiada glośniki).

2. W przypadku słabej przepustowości łącz interesanta, konsultant może również wyłączyć kamerę i prowadzić konwersację wyłącznie głosowo lub tekstowo.

Ustawienia audio i wideo

Zarówno przed połączeniem jak i w trakcie jego trwania można włączyć lub wyłączyć źródła audio i wideo oraz ustawiać ich parametry.

1. Można wybrać źródło wideo podłączone do komputera, ustawić rozdzielczość nadawanego obrazu oraz ilość klatek na sekundę. Ustawione parametry należy zapisać przyciskiem "Zapisz".

2. Można wybrać źródło dźwięku w komputerze oraz ustawić głośność i wzmocnienie. Ustawione parametry należy zapisać przyciskiem "Zapisz".